Kancelaria Adwokacka - Adwokat Aleksander Domek

Kancelaria Adwokacka

85-104 Bydgoszcz
ul. Stefana Batorego 4/7

tel. 794 326 888

Adwokat Aleksander Domek


Nasza kancelaria adwokacka Aleksander Domek znajduje się w Bydgoszczy, ale współpracuje także z prawnikami z regionu m.in. Inowrocławia, Torunia czy Świecia. Dzięki temu możliwe są porady prawne również w innych miastach.

Rozwody i prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego

Podejmując się prowadzenia sprawy rozwodowej, nasz adwokat m.in. udziela porady oraz przygotowuje odpowiednią dokumentację (pozew o rozwód, odpowiedź na pozew, pisma procesowe w toku postępowania, wnioski o zabezpieczenie). Adwokaci z naszej bydgoskiej kancelarii reprezentują także klienta na każdym etapie postępowania sądowego.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, zwłaszcza rozwodowe, należą do tej kategorii spraw, w których nie wystarczy sama znajomość przepisów i aktualnego orzecznictwa sądowego. Wymagają one od adwokata indywidualnego podejścia do klienta i jego problemu. Pozostawienie czynności procesowych w rękach prawnika zapewni Państwu kompleksowe prowadzenie czynności – również wtedy, kiedy rozwodom towarzyszy konieczność ustalenia opieki nad małoletnimi dziećmi lub rozstrzygnięcia kwestii podziału majątku małżonków. Kancelaria podejmuje również inne czynności związane z rozwodem jak np. ustalenie wysokości, a także terminu i sposobu płatności alimentów na dzieci bądź byłego współmałżonka.

Nasza kancelaria adwokacka świadczy:

 • konsultacje i porady prawne udzielane podczas konferencji z klientem (również w przypadku postępowań i spraw rozwodowych prowadzonych nie tylko przed bydgoskimi sądami),
 • zastępstwo procesowe i reprezentację indywidualną przed sądami i organami administracji,
 • kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw oraz innych podmiotów gospodarczych,
 • sporządzanie tekstów umów,
 • sporządzanie opinii;
 • przygotowywanie pism procesowych – pozwów o odszkodowanie z tytułu krzywdzącego sposobu rozwiązania umowy o pracę, pozwów o nadgodziny, wniosków, środków zaskarżenia,
 • udział w negocjacjach w imieniu klienta (umowy, ugody, mediacja w sprawach karnych).

Adwokaci współpracujący z naszą bydgoską kancelarią świadczą pomoc z zakresu prawa:

 • karnego (sprawy karne oraz karno-skarbowe, prowadzenie mediacji, udzielanie porad, itp.),
 • cywilnego (porady, rozwody, separacje, postępowania alimentacyjne bądź spadkowe),
 • administracyjnego (m.in. reprezentowanie klienta w postępowaniach administracyjnych, sporządzenie odwołań, zażaleń, itp.),
 • pracy (sporządzanie pozwów o odszkodowanie z tytułu nieprawidłowego rozwiązania umowy o pracę, o nadgodziny, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie z tytułu mobbingu, wystawienie oceny umów, przygotowanie dokumentów firmowych oraz dokumentów regulujących wewnętrzną organizację spółek),
 • handlowego (porady, doradztwo podatkowe).

Kancelaria adwokacka Aleksander Domek świadczy usługi zarówno osobom prywatnym, jak i podmiotom gospodarczym. Usługa dla klientów biznesowych może mieć charakter stałej opieki, jak i doraźnych konsultacji oraz porad dotyczących bieżącej działalności.

Biuro kancelarii znajduje się na Starym Rynku w Bydgoszczy przy ul. Stefana Batorego.