Kancelaria Adwokacka - Adwokat Aleksander Domek

Kancelaria Adwokacka

85-104 Bydgoszcz
ul. Stefana Batorego 4/7

tel. 794 326 888

Adwokat Aleksander Domek


Pragnąc zapewnić obsługę na jak najwyższym poziomie, Kancelaria adwokacka Aleksander Domek (z siedzibą w Bydgoszczy) za cel stawia sobie rzetelne i skuteczne reprezentowanie interesów Klienta. Naszą podstawową dewizą jest profesjonalizm i wysoka jakość świadczonych usług. Wychodząc z założenia, że to Klient jest najważniejszy, pryncypialną zasadą funkcjonowania naszej Kancelarii Prawnej z biurem w Bydgoszczy jest utrzymywanie stałego kontaktu z Klientem. Doświadczenie zdobyte w dotychczasowej pracy oraz solidność współpracujących z adwokatami, pozwala nam działać bardzo skutecznie i odważnie, nie uchybiając przy tym zasadom ostrożności procesowej oraz etyce zawodowej. Stale podnosimy swoje kwalifikacje, co ma wymierny wpływ na owoce współpracy z Klientem i odnoszone przez niego korzyści. Kancelaria współpracuje również z adwokatami z regionu m. in. z miast: Inowrocław, Toruń, Świecie, co umożliwia przeprowadzenie konferencji z klientem również w tych miastach.

Rozwody i prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego

Podejmując się obsługi prawnej obejmującej prowadzenie sprawy rozwodowej oraz reprezentowanie Klienta w jej toku, adwokat z bydgoskiej Kancelarii Prawnej jest w stanie m.in.udzielić konsultacji prawnej, przygotować odpowiednią dokumentację (pozew, odpowiedź na pozew, pisma procesowe w toku postępowania, wnioski o zabezpieczenie), jak również zająć się kompleksowo prowadzeniem sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, zwłaszcza rozwodowe, należą do tej kategorii spraw, w których nie wystarczy sama znajomość norm prawnych i aktualnego orzecznictwa sądowego. Sprawy te wymagają od adwokata szczególnego, indywidualnego podejścia do klienta i problemów z jakimi ten musi się zmierzyć. Sprawy te budzą różnego rodzaju silne emocje, które to częstokroć nie pozwalają na obiektywną ocenę sytuacji i prawidłowe działanie .Pozostawienie czynności procesowych w rękach prawnika zapewni Państwu właściwe i profesjonalne prowadzenie sprawy – również wtedy, kiedy rozwodom towarzyszy konieczność ustalenia opieki nad dziećmi, alimentów lub rozstrzygnięcia kwestii majątkowych małżonków. W sytuacji gdy w sprawie rozwodowej pozostają do rozstrzygnięcia kwestie związane z dziećmi stron, naczelna zasadą działania naszej kancelarii jest dewiza, iż małżonkiem można być przez jakiś czas, rodzicem jest się przez całe życie.

Zapraszamy do współpracy. Aleksander Domek – Adwokat Bydgoszcz świadczy usługi:

 • porady i konsultacje prawne udzielane podczas konferencji z Klientem (również w przypadku postępowań i spraw rozwodowych prowadzonych nie tylko przed bydgoskimi sądami);
 • zastępstwo procesowe i reprezentacja indywidualna przed Sądami i organami administracji;
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw oraz innych podmiotów gospodarczych,
 • sporządzanie tekstów umów;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • przygotowywanie pism procesowych – pozwów rozwodowych, pozwów o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, pozwów o nadgodziny, wniosków, środków zaskarżenia;
 • udział w negocjacjach w imieniu Klienta (umowy, ugody, mediacja w sprawach karnych).

Ze względu na merytoryczne przygotowanie do udzielania porad oraz prowadzenia spraw w imieniu Klienta adwokat Aleksander Domek jest w stanie podjąć się obsługi wkraczającej w zakres następujących dziedzin prawa:

 • karnego (postępowania karne oraz karno-skarbowe, itp.);
 • cywilnego (rozwody, separacje, postępowania alimentacyjne, etc.);
 • administracyjnego (m.in. reprezentowanie Klienta w postępowaniach administracyjnych);
 • pracy (pozwów o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, o nadgodziny, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie z tytułu mobbingu, wystawienie oceny prawnej umów, przygotowanie dokumentów firmowych oraz dokumentów regulujących wewnętrzną organizację spółek, etc.).

Zapraszam do współpracy!

Adwokat Aleksander Domek

Bydgoszcz