Kancelaria Adwokacka - Adwokat Aleksander Domek

Prawo administracyjne

Kancelaria zajmuje się również sprawami z zakresu prawa administracyjnego (reprezentacja klientów przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz prowadzenie spraw przed wszystkimi organami władzy i administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego oraz innymi urzędami).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta, kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa administracyjnego reprezentując jego interes w sporach z aparatem urzędniczym. Oferujemy:

  • reprezentowanie Klienta przed organami administracji państwowej;
  • sporządzanie pism, wniosków i odwołań od decyzji administracyjnych;
  • redagowanie skarg do sądu administracyjnego;
  • reprezentacja w postępowaniach związanych z ochroną środowiska;
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego;
  • prowadzenie spraw o odszkodowania za błędy urzędnicze.