Kancelaria Adwokacka - Adwokat Aleksander Domek

Prawo pracy

Kancelaria reprezentuje w sporach sądowych zarówno pracodawców, jaki i pracowników. Między innymi w sprawach:

  • o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • konstruowanie i analiza umów o pracę;
  • przywrócenie do pracy;
  • mobbing, ochrona dóbr osobistych, dyskryminacja w zatrudnieniu;
  • zwolnienia grupowe i indywidualne;
  • relacje ze związkami zawodowymi.