Kancelaria Adwokacka - Adwokat Aleksander Domek

Zastępstwo procesowe

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, oraz przed sądami polubownymi.

Zastępstwo procesowe obejmuje wszelkie postępowania, w tym procesy cywilne, karne, gospodarcze, rodzinne, administracyjne (Kancelaria działa zarówno w imieniu podmiotów wszczynających spory sądowe, jak również reprezentujemy Klientów w postępowaniach, w których występują oni w charakterze pozwanych).

Kancelaria zapewnia zarówno kompleksową obsługę całego postępowania sądowego, egzekucyjnego i zabezpieczającego, jak i doradztwo związane z  pojedynczymi czynnościami procesowymi, takimi jak wytoczenie powództwa, sporządzenie pisma procesowego czy wniesienie środka zaskarżenia.