Chociaż w legislacyjnej terminologii nie występuje pojęcie „rozwodu za porozumieniem stron”, to jednak taką formę zakończenia związku małżeńskiego, której towarzyszy brak orzekania o winie jednego z partnerów, zwykło się nazywać właśnie „porozumieniem”. Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zapoznać się z prawnymi konsekwencjami – zarówno rozwodu z orzekaniem o winie, jak i tego, któremu orzekanie o winie nie towarzyszy. Porady prawne, udzielane przez adwokata z bydgoskiej Kancelarii, poprzedzające sporządzenie oraz złożenie pozwu pozwolą Państwu uzyskać odpowiedź na wiele nurtujących pytań, dotyczących zarówno przesłanek pozwalających na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz opinii, jak również wdrożenie poszczególnych rozwiązań prawnych.

Przede wszystkim należy przyjrzeć się konsekwencjom poszczególnych decyzji. Porady prawne, udzielone przez adwokata Aleksandra Domka pozwolą m.in. zapoznać się z formalnym przebiegiem oraz postępowaniem sądowym towarzyszącym procedurom stanowiącym podstawę rozwodu bez orzekania o winie. Wbrew powszechnej opinii – obopólna wola małżonków oraz wniosek przez nich podpisany nie jest wystarczającą podstawą do orzeczenia rozwodu. Sąd, jako niezawisły organ państwowy, zobowiązany jest do zbadania, czy rzeczywiście doszło pomiędzy stronami do całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego oraz, co istotne, czy nie istnieją negatywne przesłanki, czyli czynniki wskazujące na winę za rozpad pożycia jednego z małżonków. Jednak w przypadku porozumienia oraz braku tzw. negatywnych przesłanek sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie. W takiej sytuacji należy mieć na uwadze również konieczność przygotowania dokumentacji pozwalającej na zawarcie porozumienia dotyczącego opieki nad dziećmi (tzw. plan wychowawczy). W przypadku zgodności obojga partnerów postępowanie oraz orzeczenie rozwodu zazwyczaj przebiega sprawnie i wiąże się z ograniczonymi kosztami sądowymi.

Kancelaria Prawna adwokata Aleksandra Domka w Bydgoszczy udziela również porad prawnych i podejmuje się prowadzenia spraw w sytuacjach, kiedy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia oraz kiedy istnieją przesłanki świadczące o winie jednego z nich. Wówczas pozew oraz jego uzasadnienie w postaci przygotowanej przez bydgoskiego adwokata opinii wskazują na konkretne, kodeksowe podstawy pozwalające na orzeczenie winy pozwanego.

Wsparcie adwokata okaże się niezbędne – przede wszystkim ze względu na konieczność przygotowania się do tego typu postępowania. Pozwowi rozwodowemu z orzeczeniem o winie małżonka musi towarzyszyć udowodnienie tejże winy. Powoływani są więc świadkowie, przedstawiane zostają raporty policyjne, obdukcje lekarskie lub też inne dokumenty potwierdzające zeznania powódki/powoda.

Istotnymi konsekwencjami, na które w trakcie prowadzonych z Klientem konsultacji wskazuje nasza kancelaria prawna z biurem w Bydgoszczy, są m.in. konsekwencje alimentacyjne. Strona, która została uznana przez sąd za winną całkowitemu rozpadowi małżeństwa nie ma prawa ubiegać się o alimenty od współmałżonka.

Przedstawione powyżej aspekty to tylko wybiórcze problemy i trudy z którymi muszą się zmagać osoby znajdujące się na początku postępowania, czy też podejmujące decyzję dotyczącą zakończenia związku małżeńskiego. By uniknąć przeciągających się etapów postępowania oraz dokonać właściwej, korzystnej dla siebie oraz dzieci decyzji, należy skontaktować się z adwokatem.

Kancelaria Prawna Aleksandra Domka z siedzibą w Bydgoszczy pozostaje do Państwa dyspozycji.