Dla osób, które na co dzień nie mają kontaktu z proceduralną i formalna stroną prawa najkorzystniejszym rozwiązaniem, w sytuacjach, w których muszą się zmierzyć z organem sądowniczym, jest skorzystanie z zastępstwa procesowego? Pod tą nazwą kryje się cały szereg czynności podejmowanych przez adwokata.

Współpracując z Kancelarią Prawną z Bydgoszczy, prowadzona przez adwokata Aleksandra Domka, mogą Państwo liczyć na taką formę współpracy. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, iż wielokrotnie udzielenie porady prawnej lub nawet realizacja usług w postaci regularnych konsultacji okazuje się rozwiązaniem niewystarczającym. Skorzystanie z pomocy pełnomocnika w osobie adwokata pozwala natomiast nie tylko zatroszczyć się o prawidłowe przygotowanie do wszystkich etapów postępowania, ale również wesprzeć się wiedzą i doświadczeniem specjalisty.

Kiedy należy skorzystać z usług pełnomocnika? 

Wielu Klientów naszej Kancelarii Prawnej zastanawia się, czy rozwód lub też spór z pracodawcą jest odpowiednią podstawą do podjęcia współpracy z adwokatem i skorzystania z zastępstwa procesowego. Należy pamiętać, iż nie tylko sprawy dotyczące prawa karnego wymagają przygotowania właściwej dokumentacji oraz przedstawienia stanowiska strony przed sądem. Wówczas bardzo istotna okazuje się pomoc prawnika. Oparcie poszczególnych argumentów na konkretnych zapisach zawartych w ustawach pozwoli podeprzeć stanowisko Klienta oraz zatroszczyć się o bezpieczeństwo jego interesów. Z tego też względu z zastępstwa adwokackiego mogą skorzystać zarówno osoby zgłaszające się z problemem dotyczącym prawa cywilnego, karnego, jak również administracyjnego lub pracy.

Kompleksowa, wieloaspektowa obsługa Kancelarii Prawnej z Bydgoszczy pozwoli m.in. na:

  • skorzystanie ze stałego doradztwa (na wszystkich etapach prowadzonego postępowania oraz rozprawy sądowej);
  • zyskanie pełnej świadomości kosztów sądowych;
  • sprawne przygotowanie obligatoryjnej dokumentacji, która na dalszych etapach postępowania okaże się niezbędna;
  • powierzenie prawnikowi sporządzenia wszystkich niezbędnych pism procesowych;
  • skorzystanie ze wsparcia adwokata, który w imieniu Klienta będzie kontaktował się zarówno z sądami, jak i organami ścigania (lub innymi instytucjami).