Na zawarcie małżeństwa często decydują się młodzi ludzie, nierzadko pochopnie. Starsi natomiast po latach walczą z rozczarowaniem. Z biegiem czasu może okazać się bowiem, że wybór dokonany przed lat nie był trafny z różnych względów. Niedopasowanie charakterów, powtarzające się konflikty, zdrada, zaniedbanie – są to powody, które pływają na chęć zakończenia małżeństwa i uzyskania rozwodu.

Orzeczenie o winie – żądać czy nie?

Decydując się na rozwód należy dobrze rozważyć, którą drogą warto się kierować składając pozew. Przede wszystkim, trzeba zastanowić się jakiego efektu oczekujemy: szybkiego rozwiązania problemu czy na przykład swego rodzaju zadośćuczynienia ze strony współmałżonka? Wpływ na naszą decyzję powinny mieć również zaistniałe okoliczności i to, jakie obecnie mamy relacje z drugą stroną.

Rodzaje wyroków rozwodowych

Istnieją trzy drogi, w których nastąpi wyrok rozwodowy:

  • Bez orzeczenia o winie – To najszybsza droga uzyskania rozwodu. Może mieć miejsce, gdy obie strony wyrażają na to zgodę oraz jeśli między małżonkami nie występuje konflikt dotyczący podziału majątku czy opieki nad dzieckiem. Zazwyczaj wystarczy jedna lub dwie rozprawy, by nastąpił wyrok rozwodowy.
  • Z orzeczeniem o winie jednej ze stron – Jeden z małżonków zostaje winnym rozkładu pożycia, ponieważ naruszył obowiązki małżeńskie. To znaczy, że wyłączną winę za rozpad związku ponosi jedna strona, na przykład przez porzucenie, zdradę czy przemoc. Sąd posiłkuje się dowodami, takimi jak SMS’y, listy, zeznania stron, zdjęcia, zaświadczenia lekarskie. Tym samym, jedna ze stron jest uprawniona do otrzymywania alimentów do końca życia.
  • Za winne zostają uznane obie strony – Tę sytuację można określić jako “remis”. Sąd po analizie materiałów dowodowych orzeka, że obie strony przyczyniły się do rozpadu małżeństwa.

Jakie konsekwencje płyną z rozwodu z orzeczeniem o winie?

Przede wszystkim obowiązek alimentacyjny, który zostanie nałożony na małżonka winnego rozkładu pożycia. Jeśli pojawi się ryzyko, że sytuacja materialna drugiej strony pogorszy się przez rozwód, wtedy winny będzie musiał płacić alimenty. Obowiązek wygasa z chwilą, gdy strona pozyskująca alimenty zawiera nowy związek małżeński.

Ponadto, orzeczenie o winie może mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sporu dotyczącego podziału opieki rodzicielskiej. Nie przyczynia się bezpośrednio do orzeczenia. Sprawi jednak, że sąd będzie miał obowiązek analizy czy winna strona ma w interesie dobro dziecka.