Może zdarzyć się, że związek z współmałżonkiem okazał się nie być tym, czym się spodziewaliśmy bądź uczucie po kilku latach, a może już miesiącach się wypaliło. Czasami dochodzi też do nieporozumień, których nie sposób przeskoczyć lub wydarzeń bezpowrotnie zmieniających relację. Jeśli trudno jest kontynuować życie w małżeństwie, wówczas warto zastanowić się nad swoją przyszłością – czy chcę dzielić każdy dzień z tą osobą? Czy lepiej czuję się bez niej i chciałbym być z kimś innym? W przypadku, gdy odpowiedź jest jasna, że małżeństwo przestaje mieć rację bytu, należy zastanowić się nad rozwodem bądź separacją.

Różnice między rozwodem a separacją

Wbrew powszechnym przekonaniom są to dwie różne rzeczy. Oba działania dotyczą wspólnoty małżeńskiej i powodują powstanie rozdzielności majątkowej. Rozwód trwale rozwiązuje wspólnotę na podstawie orzeczenia sądu i powoduje dalej idące skutki prawne, a separacja jedynie ją uchyla. Do uzyskania rozwodu niezbędne jest orzeczenie sądu o zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia, czyli o definitywnym zerwaniu wszelkich więzi duchowych, fizycznych i gospodarczych. Po jego otrzymaniu istnieje możliwość zawarcia nowych związków małżeńskich z innymi osobami.

W przypadku separacji nie ma takiej możliwości, ponieważ służy ona jedynie za zawieszenie (a nie ustanie) praw i obowiązków między mężem i żoną. Ponadto, może nastąpić na wniosek jednej ze stron, bez konieczności zgody drugiej strony. Co więcej, jest możliwe zniesienie zawieszenia i powrót do związku małżeńskiego, ponieważ wspólnota zostaje uchylona na podstawie uznania, że między stronami nastąpił zupełny – lecz nie trwały – rozkład pożycia. Należy pamiętać, że w tym przypadku nie ma możliwości zawarcia innego małżeństwa.

Którą drogę wybrać?

Trafna decyzja w dużej mierze zależy od Twojej wizji przyszłości. Jeśli bierzesz pod uwagę możliwość naprawy relacji i powrót do związku – wybierz separację. Zostanie ustalona rozdzielność majątkowa, kwestie opieki nad dziećmi czy obowiązek alimentacyjny, jednak droga do pierwotnego stanu rzeczy pozostanie otwarta. Natomiast w przypadku, gdy nie widzisz już szans na odnowienie więzi i chciałbyś zawrzeć inny związek małżeński, wybór rozwodu jest jedyną słuszną opcją.