Rozkład pożycia

Kiedy małżeństwo okazało się nietrafionym wyborem, należy zastanowić się nad tym, co zrobić dalej dokładnie analizując sytuację. Jeśli dojdzie do stwierdzenia, że nastąpił całkowity rozkład pożycia (czyli ustanie wszystkich więzów), wtedy podejmuje się decyzję o rozwodzie. Mowa tutaj nie tylko o zerwaniu więzi emocjonalnej, ale również fizycznej i gospodarczej wraz z pewnością, że ich odnowienie już nie nastąpi. Uzyskanie orzeczenia o rozwodzie jest możliwe tylko w tym przypadku; sąd wówczas rozstrzyga, czy rzeczywiście nastąpił rozkład pożycia oraz z czyjej winy. Uzyskanie orzeczenia sądu oznacza zakończenie małżeństwa i możliwość zawarcia związku małżeńskiego z kimś innym – w przeciwieństwie do separacji, gdzie tej możliwości nie ma.

Podstawowe informacje o pozwie rozwodowym

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że małżonkowie staną się stronami postępowania sądowego. Każdemu z nich przysługuje prawo złożenia pozwu. Wnoszący będzie powodem, a druga osoba pozwanym. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej drogą korespondencyjną bądź osobiście w wydziale cywilnym sądu okręgowego. Musi to być sąd odpowiadający ostatniemu miejscu zamieszkania pary. W przypadku, gdy obie strony zmieniły miejsce zamieszkania wniosek powinno się złożyć w sądzie okręgowym odpowiadającym miejscowości, gdzie aktualnie przebywa pozwany. Składając wniosek należy uiścić opłatę, czyli opłacić koszty procesowe. Zawsze ponosi je powód z wyłączeniem sytuacji, w której udowodni, że nie jest w stanie tego zrobić.

Jak napisać i złożyć pozew o rozwód?

Należy sporządzić pismo, w którym wskaże się żądanie uzyskania rozwodu. Ponieważ jest to pismo procesowe, musi zawierać szereg informacji, takich jak:

  • data i miejscowość sporządzenia pisma,
  • dane personalne obu stron: imię i nazwisko, adresy zamieszkania,
  • oznaczenie sądu,
  • zatytułowanie pisma,
  • określenie czy wyrok ma być bez orzekania o winie, z orzeczeniem, czy za porozumieniem stron,
  • uzasadnienie dotyczące rozkładu pożycia i słuszności decyzji,

Niezbędne będzie również załączenie odpowiednich dokumentów oraz dowodów w sprawie (na przykład akt małżeństwa, zaświadczenia o zarobkach, bilingi, zaświadczenia o zarobkach). Wbrew pozorom, sumiennie napisane uzasadnienie ma kluczowe znaczenie. Może znacząco przyczynić się do podjęcia przychylnej dla Ciebie decyzji. Jeśli masz wątpliwości, jak prawidłowo uzasadnić rozkład pożycia, zwróć się po poradę do pełnomocnika, który nie tylko pomoże w napisaniu pozwu, ale również będzie reprezentował Cię na rozprawie rozwodowej.