Zawód ten może wykonywać osoba, która ukończyła studia prawnicze oraz odbyć aplikację, czyli praktykę w kancelarii zwieńczoną zdanym egzaminem. Aplikacja nie jest natomiast wymagana od osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z nauk prawnych. Usługi adwokata mogą przydać się w każdej sytuacji, w której niezbędna jest doskonała znajomość przepisów prawa. Brak rozeznania w nich nie zwalnia nas przecież z ich przestrzegania.

W dużym skrócie – czym zajmuje się adwokat?

Po pierwsze, udziela porad prawnych, sporządza opinie oraz prowadzi mediacje, a więc zajmuje się szeroko pojętą pomocą związaną ze znajomością przepisów. Po drugie, przygotowuje projekty aktów prawnych, sporządza umowy i różnego rodzaju dokumentacje – na przykład dla przedsiębiorstw. Po trzecie, reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji (urzędami).

W jakiego rodzaju sprawach możliwe jest uzyskanie pomocy adwokata?</b.

Nie bez powodu uzyskanie uprawnień do zawodu adwokata wymaga dużego nakładu pracy i zaangażowania. Zawód ten bowiem wymaga posiadania szerokiej wiedzy na temat różnych wymiarów prawa. Zakres pracy obejmuje sprawy:

    1. Administracyjne – sporządzanie pism, wydawanie opinii oraz udzielanie porad, reprezentowanie klienta przed urzędami. Często pomoc ta dotyczy kwestii dotyczących zarządzania nieruchomościami lub ochrony środowiska.
    2. Dotyczące prawa cywilnego – najczęściej wiąże się to z reprezentowaniem klientów przed odpowiednimi organami, pomocą w rozwiązywaniu sporów oraz sporządzaniem pism. W zakresie działania mieści się tutaj między innymi prawo własności, spadkowe czy pracy. Pomoc udzielana jest na przykład w zakresie otrzymania odszkodowań i zadośćuczynień.
    3. Karne (wraz z karno-skarbowymi) – reprezentowanie klienta w postępowaniu karnym oraz udzielanie porad na każdym etapie postępowania.
    4. Dotyczące prawa rodzinnego – sporządzanie dokumentacji oraz reprezentowanie klientów między innymi w sprawach rozwodowych, o alimenty, o ustalenie rodzicielstwa, podział opieki nad dzieckiem, podział majątku.

Podsumowując, zakres działania adwokatów jest szeroki, przez co wymaga dużej wiedzy na temat przepisów prawa. Klienci mogą oczekiwać udzielenia pomocy nie tylko w postaci porady, ale i sporządzenia dokumentów czy reprezentowania przed organami administracyjnymi.