Obligatoryjne i regularne świadczenie

Jeśli uważasz, że należą Ci się świadczenia alimentacyjne, a nie otrzymujesz ich, możesz uzyskać je poprzez drogę sądową. Aby wszcząć postępowanie, musisz rozpocząć działania od złożenia pozwu, a właściwie od napisania go w odpowiedni sposób. Świadczenia alimentacyjne są obligatoryjne na przykład dla krewnych w linii prostej – w szczególności rodziców wobec ich dzieci. Nie mogą oni uchylić się od tego obowiązku, chyba, że dziecko jest w stanie samodzielnie utrzymywać się przynajmniej na podobnym poziomie, co rodzice. Świadczenia dotyczą również rodzeństwa – zobowiązany z rodzeństwa może się jednak od nich uchylić, jeśli stanowią dla niego uszczerbek. Obowiązek taki spoczywa także na jednym z małżonków, jeśli związek został unieważniony (bądź też znajduje się w separacji) i jeden z nich domaga się takiego samego poziomu życia, jak drugi.

Zarówno, jeśli chcesz ubiegać się o pozyskanie regularnej pomocy finansowej dla Twojego dziecka, jak i dla siebie od Twojego byłego małżonka, powinieneś napisać pozew o alimenty według obowiązującego wzoru. Dokument musi zawierać wszystkie niezbędne dane oraz uzasadnienie.

Co powinno znaleźć się w pozwie o alimenty?

Przede wszystkim, istotne jest podanie szeregu istotnych danych i informacji:

  • data i miejscowość,
  • adres wskazanego sądu (rejonowy, odpowiedni dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej),
  • Twoje dane oraz Twojego dziecka, jeśli dla niego mają być świadczenia,
  • dane osoby pozwanej,
  • wniosek: określenie pożądanej kwoty alimentów oraz dzień, do którego mają być płacone każdego miesiąca,
  • uzasadnienie: dokładnie przedstaw sytuację rodzinną i finansową, określ potrzeby Twoje lub dziecka.
  • załączniki w postaci dokumentów (również takich, które potwierdzą Twoją sytuację finansową), na przykład: rachunki, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o zarobkach, odpis wyroku rozwodowego.

Możesz również skorzystać z gotowych wzorów pozwów dostępnych w sieci. Jeśli jednak chcesz mieć stuprocentową pewność, że zostanie napisany prawidłowo, skorzystaj z pomocy profesjonalisty – prawnika lub radcy prawnego. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że dokumenty dla sprawy dotyczącej pozyskania alimentów będą sporządzone bezbłędnie i dokładnie.