Jeśli jesteś jednym z tysięcy kierowców w Polsce, to warto, abyś dobrze znał przepisy, które mogą Cię dotyczyć w różnych sytuacjach na drodze. Przez nierozważną jazdę lub łamanie prawa możesz bowiem mieć przed sobą perspektywę kary zatrzymania prawa jazdy (na 3 miesiące) bądź nawet pozbawienia wolności. W tym artykule dowiesz się, kiedy może spotkać Cię pierwsza z wymienionych – starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy oraz druga, czyli odpowiedzialność karna.

Kiedy możesz stracić prawo jazdy?

Według art. 102 ustawy o kierujących pojazdami, w kilku sytuacjach możesz spodziewać się zatrzymania dokumentu, a są one następujące:

  • kiedy zaszła konieczność przedstawienia orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdem i nie okazałeś go w wyznaczonym terminie,
  • kiedy przekroczyłeś dopuszczalną prędkość o więcej niż 50km/h na obszarze zabudowanym,
  • kiedy jako kierujący pojazdem silnikowym przewoziłeś nim taką liczbę osób, która przekracza liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Art. 103 natomiast odnosi się do pierwszego z powyższych przypadków, tj. prawo jazdy może zostać odebrane, kiedy według orzeczenia lekarskiego istnieją przeciwwskazania zdrowotne lub psychologiczne do prowadzenia pojazdów. Dotyczy również orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów.

W jakich przypadkach okres zatrzymania dokumentu wynosi więcej niż 3 miesiące?

W przypadku, gdy mimo odebrania dokumentu prowadzisz pojazd, początkowy okres 3 miesięcy może zostać wydłużony do 6 miesięcy. Dokument możesz stracić też na więcej niż 3 miesiące, jeśli dojdzie do popełnienia przestępstwa, takiego jak prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub spowodowanie wypadku z ucieczką z miejsca zdarzenia. Wówczas możliwe, że prawo jazdy zostanie zatrzymane na okres nawet powyżej 12 miesięcy. Jeśli natomiast Twoje uprawnienia zostaną cofnięte na podstawie prawomocnej decyzji, a mimo to będziesz kierował pojazdem, zgodnie z art. 180a kodeksu karnego możesz ponieść odpowiedzialność karną. Podlegasz wówczas grzywnie lub ograniczenia wolności, lub też pozbawienia wolności do lat 2. W takiej sytuacji możesz potrzebować pomoc adwokata specjalizującego się w sprawach karnych.