Kiedy w małżeństwie przestaje się układać, a kolejne szanse zawodzą i związek zostaje spisany na straty, nadchodzi czas decyzji o rozejściu się. Aby dopełnić wszelkich formalności, konieczne będzie wejście na drogę sądową. W tym momencie należy wybrać: rozwód z adwokatem czy samodzielnie? Czy druga opcja jest w ogóle możliwa? Z jakimi kosztami trzeba będzie się liczyć? Odpowiedzi na te pytania poznasz w poniższym artykule.

Udział w rozprawie rozwodowej bez adwokata

Istnieje możliwość złożenia pozwu i przejścia przez rozprawę oraz wszystkie procesy z nią związane zupełnie samodzielnie, adwokat nie jest tutaj niezbędny. Musisz być jednak świadomy, z czym przyjdzie Ci się zmierzyć. Ze względu na całą gamę warunków, sugerujemy wybór rozwodu bez adwokatów tym osobom, które na przykład:

  • dobrze znają przepisy i rozumieją język urzędowy,
  • potrafią przygotować dokumenty procesowe poprawne pod względem formalnym (wraz z załącznikami odpisami) oraz pozyskiwać dokumenty z różnych urzędów,
  • nie mają problemów z publicznym wypowiadaniem się oraz ustosunkowaniem się do wypowiedzi innych osób,
  • wiedzą, jak przesłuchiwać świadków przed sądem i stawiać tezy dowodowe,
  • doskonale radzą sobie ze stresem i presją.

Pełna samodzielność przed sądem

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2014 roku (sygn. akt: II PK 134/13), Sąd nie ma powinności pouczania osób, które występują samodzielnie na rozprawie. Oznacza to, że nie możesz liczyć na żadne porady od sędzi lub innych obecnych urzędników potencjalnie naruszające ich bezstronność. Musisz również stosować się do wymogów, jakie stawia procedura cywilna – nie tylko adwokatom, ale i wszystkim uczestnikom procesu. Na przykład wszelkie złożone dokumenty muszą spełniać ustalone kryteria. Co więcej, na rozprawie możesz wypowiadać się w jedynie w czasie i zakresie określonymi w procedurze, i tak samo zadawać pytania świadkom. Naruszenie jakichkolwiek przepisów procedury cywilnej może przynieść negatywne skutki.

Jakie są koszty rozwodu?

Opłata sądowa za samo złożenie pozwu rozwodowego wynosi 600zł (z orzekaniem o winie, bez orzekania jest to połowa kwoty, czyli 300zł). Możesz spodziewać się również dodatkowych kosztów, takich jak:

  • przyznanie alimentów (5% wysokości zasądzonej kwoty),
  • orzeczenie o eksmisji jednej ze stron (200zł),
  • podział majątku (1000zł, a w przypadku zgodności małżonków 300zł).

Koszt całości może znacznie wzrosnąć, kiedy w grę wchodzą terapie, mediacje rodzinne, podział władzy rodzicielskiej w sporze czy wgląd kuratora w kontakty z dziećmi.