Nie zawsze! Poniższy artykuł ma zasygnalizować jakie są możliwości uniknięcia utraty prawa do kierowania pojazdami lub jak pomoc prawna ze strony adwokata może przyczynić się do ograniczenia konsekwencji popełnionego wykroczenia bądź przestępstwa.

Różnica w kierowaniu pojazdem po użyciu alkoholu, a prowadzeniem w stanie nietrzeźwości

Kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu jest wykroczeniem. Stwierdza się je, gdy alkohol znajdujący się we krwi ma stężenie od 0,20 do 0,50 ‰, a w wydychanym powietrzu mieści się w przedziale 0,10 – 0,25 mg/l.

Przepis art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń stanowi, iż zagrożeniem jest kara aresztu lub grzywny nie niższej niż 2.500 zł. Ponadto § 3 stanowi, iż orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów. Art. 29 Kodeksu wykroczeń wskazuje, że długość zakazu prowadzenia pojazdów wynosi od 6 miesięcy do lat 3.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest natomiast przestępstwem. O osobie prowadzącej pojazd pod wpływem alkoholu mówmy, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi ponad 0,50 ‰, a alkohol w wydychanym powietrzu wskazuje wynik powyżej 25 mg/l. Przepis art. 178a Kodeksu karnego wskazuje, że osoba prowadząca pojazd w stanie nietrzeźwości podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do dwóch lat. Ponadto zgodnie z art. 42 Kodeksu karnego Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres minimum 3 lat.

Adwokat z Bydgoszczy – pomoc prawna w sprawach karnych dotyczących jazdy po alkoholu

Przy pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach karnych dotyczących jazdy po alkoholu istnieje – oczywiście w pewnych okolicznościach – możliwość uniknięcia utraty prawa jazdy. Istotnym faktem jest błąd pomiaru oraz jego niepewność, dzięki którym okazać się może, że wykroczenie de facto nie miało miejsca.

W niektórych przypadkach adwokat może uzyskać odstąpienie od zastosowania zakazu prowadzenia pojazdów lub krótszy zakaz od minimalnie wskazanego. Czasami utraty prawa jazdy może też dotyczyć nie wszystkich, a jedynie poszczególnych kategorii, które posiada osoba popełniająca wykroczenie.

W przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości również istnieje możliwość uniknięcia bądź skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów. Adwokat uprawniony jest do złożenia wniosku o zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania – osoba wcześniej niekarana zostaje wtedy poddana próbie, a zakaz prowadzenia pojazdów może być orzeczony na rok.

Utrata prawa jazdy – jakie czynniki zostaną wzięte pod uwagę przez sąd?

Poza natychmiastowym kontaktem z adwokatem równie istotne są okoliczności i charakter popełnionego wykroczenia czy przestępstwa. Kluczowe znaczenie mają takie czynniki, jak:

  • zachowanie po jego popełnieniu,
  • stworzone zagrożenie,
  • dotychczasowa karalność oraz
  • dotychczasowa przepisowa jazda.

Sąd powinien również wziąć pod uwagę konsekwencje jakie stanowić będzie zakaz prowadzenia pojazdów dla osoby, która naruszyła przepisy, jak i rodziny tej osoby.

Kancelaria adwokacka A. Domek oferuje pomoc prawną w sprawach karnych związanych z kierowaniem pojazdem po alkoholu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie bądź mailowo.