Kwestie związane z dziedziczeniem majątku wywołują wiele kontrowersji, zwłaszcza gdy zmarły nie pozostawił testamentu, a rodzina jest liczna i każdy z jej członków zyskuje prawo do otrzymania równej części np. nieruchomości. Samo postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku zwykle stanowi tylko formalność (odbywa się w trybie nieprocesowym). Trudności zaczynają się piętrzyć, gdy dochodzi do podziału konkretnych przedmiotów majątkowych. Choć można je podzielić między spadkobierców na mocy zgodnej umowy, sprawa często okazuje się niemożliwa do rozwiązania w sposób polubowny – warto mieć więc choć podstawową wiedzę na temat prawa spadkowego.

Stwierdzenie nabycia spadku – procedura sądowa i notarialna

Bez względu na to, czy zdecydujesz się na przyjęcie lub odrzucenie przedmiotów majątkowych, w terminie do 6 miesięcy licząc od śmierci spadkodawcy bądź ogłoszenia testamentu należy złożyć odpowiednie oświadczenie przed notariuszem lub sądem rejonowym. Prosimy pamiętać, że jeżeli takie oświadczenie nie zostanie złożone terminowo, nie oznacza to wyłączenia z dziedziczenia. Spadkobierca przejmuje odziedziczony majątek z dobrodziejstwem inwentarza. Dopiero później można będzie formalnie uzyskać spadek – następuje to poprzez notarialne bądź sądowe stwierdzenie jego nabycia. Sprawy spadkowe można przeprowadzić zarówno w sądzie, jak i u notariusza (postępowanie notarialne zwykle jest szybsze). Po stwierdzeniu nabycia należy dokonać zgłoszenia do Urzędu Skarbowego.

Jak zabezpieczyć spadek?

Gdy zachodzi uprawdopodobnione ryzyko naruszenia praw majątkowych należących do spadkodawcy (choćby uszkodzenie nieruchomości lub rozporządzenie nią w nieusprawiedliwiony sposób), a postępowanie spadkowe jest jeszcze w toku, sąd może zastosować odpowiednie środki zabezpieczenia. Zaliczamy do nich m.in. ustanowienie dozoru nad nieruchomością i majątkiem ruchomym po uprzednim spisaniu, a także zarząd tymczasowy nad np. firmą lub gospodarstwem rolnym. Aby zabezpieczyć spadek, należy wystąpić z wnioskiem do sądu i uiścić opłatę urzędową. Bydgoska kancelaria adwokacka A. Domek świadczy pomoc w postępowaniach dotyczących prawa spadkowego. Specjalizujemy się m.in. w sprawach o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku oraz związanych z jego podziałem.