Choć prawa i zobowiązania do sprawowania pieczy nad nieletnim posiada oboje rodziców, na przestrzeni lat może się to zmienić. Najczęściej dzieje się to ze względu na ograniczenie władzy rodzicielskiej z urzędu bądź na wniosek drugiego z rodziców. W jakich sytuacjach można o to wnioskować? Czy orzeczenie sądu wydane w tej sprawie wpływa na obowiązek alimentacyjny? Co zrobić, aby odzyskać pełnię praw do opieki nad dzieckiem? Jeżeli interesuje Cię choć jedno z tych zagadnień, zachęcamy do przeczytania artykułu.

Władza rodzicielska – w jakich przypadkach możliwe jest jej ograniczenie?

Wniosek należy skierować do sądu, gdy zagrożone jest dobro nieletniego, a opieka nad dzieckiem sprawowana jest w sposób nieprawidłowy (w domu dochodzi np. do przemocy). Przesłanką do ograniczenia praw jest również zaistnienie okoliczności, w których władza rodzicielska nie może być wykonywana, choćby w wyniku poważnego zachorowania jednego z rodziców, jego pobytu w zakładzie karnym, uzależnienia od substancji psychoaktywnych czy konfliktu pomiędzy byłymi małżonkami.

W jaki sposób odzyskać pełnię praw?

Należy udowodnić przed sądem, że trwale ustała przyczyna ograniczenia władzy rodzicielskiej. Wniosek o jej przywrócenie kieruje się do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania dziecka. Dowodami w postępowaniu może być np. dokumentacja potwierdzająca zakończenie leczenia odwykowego czy opinia psychiatryczna.

Co z alimentami w razie ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Na skutek orzeczenia sądu rodzic traci prawo do współdecydowania o określonych kwestiach związanych z opieką nad dzieckiem. Może to dotyczyć np. podejmowania decyzji o wyborze szpitala czy ośrodka rehabilitacyjnego dla nieletniego, ale też spraw mających związek z edukacją czy wyjazdami zagranicznymi.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie ma natomiast żadnego wpływu na obowiązek alimentacyjny. Nawet rodzic pozbawiony części praw do opieki nad dzieckiem i podejmowania decyzji kluczowych dla jego wychowania zobowiązany jest do partycypowania w kosztach jego utrzymania.

Porad dotyczących prawa rodzinnego, w tym postępowań związanych z opieką nad dzieckiem i ograniczeniem władzy rodzicielskiej, udzieli Państwu adwokat Aleksander Domek. Z doradztwa prawnego można skorzystać osobiście, w siedzibie kancelarii przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy, bądź zdalnie – umawiając się na wideokonferencję.