Ten, kto ma dzieci, dobrze wie, że ich potrzeby zmieniają się bardzo dynamicznie, a w konsekwencji szybko rosną też wydatki niezbędne do zapewnienia pociechom odpowiednio wysokiej stopy życiowej. Dlatego warto pamiętać, że ustalona przez sąd kwota świadczenia alimentacyjnego może być na bieżąco dostosowywana – powodem może być nie tylko pogorszenie się sytuacji materialnej rodzica, z którym dziecko mieszka na co dzień czy konieczność opłacenia kosztownego leczenia, ale również np. wysoka inflacja. Wniosek o podwyższenie alimentów zasadny jest także wówczas, gdy syn lub córka idzie do nowej szkoły albo sytuacja finansowa osoby zobowiązanej do uiszczania świadczenia ulega znaczącej poprawie.

Gdzie znaleźć wzór pozwu o podwyższenie alimentów? Ile kosztuje jego złożenie? W jaki sposób może pomóc Ci prawnik specjalizujący się w prawie rodzinnym? Na wszystkie te pytania odpowiemy dzisiaj w wyczerpujący sposób.

Pozew o podwyższenie alimentów – wzór

Gotowy formularz możesz znaleźć w Internecie, np. na stronach Sądów Rejonowych. Nie musisz korzystać ze wzoru – pozew o podwyższenie alimentów można również sporządzić samodzielnie lub zlecić to prawnikowi. Najważniejsze, aby wskazać we wniosku następujące informacje:

  • dane osobowe zarówno powoda, jak i pozwanego,
  • właściwy miejscowo sąd i wydział, np. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, V Wydział Rodzinny i Nieletnich.
  • miesięczną kwotę świadczenia, której dochodzisz
  • oraz dokładne uzasadnienie.

Jako załącznik do wniosku o podwyższenie alimentów (bez względu na to, czy korzystasz ze wzoru, czy nie) należy dodać wszelkie dowody istotne dla sprawy. Może to być przykładowo dokumentacja medyczna czy potwierdzenia kosztów poniesionych w związku ze zwiększonymi potrzebami dziecka. Pamiętaj, że złożenie pozwu o podwyższenie alimentów nie wymaga wniesienia opłaty sądowej.

Prawnik od prawa rodzinnego – na czym polega jego pomoc w tego rodzaju sprawach?

Możesz zlecić mu sporządzenie i złożenie wniosku o podwyższenie alimentów albo poprosić o pomoc w uzupełnieniu wzoru. Prawnik udzieli Ci również porady prawnej na temat dowodów wymaganych, aby uzasadnić potrzebę ustalenia nowej kwoty świadczenia alimentacyjnego.