Gdy po wielu latach następuje trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, zawsze pojawia się niepewność: jak będzie wyglądać nasze dalsze życie? Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem winy lub bez mogą być bowiem bardzo poważne. Możliwe, że stracimy prawo do opieki nad dzieckiem lub będziemy walczyć o alimenty w odpowiedniej kwocie. Wiele kontrowersji budzi zawsze również podział wspólnie wypracowanego majątku – zwłaszcza, jeżeli byli współmałżonkowie nie zdecydowali się wcześniej na ustanowienie rozdzielności majątkowej. Szerzej kwestie związane ze sprawami rozwodowymi omawiamy w tym artykule.

Prawo do opieki nad dzieckiem a rozwód z orzeczeniem winy

Wielu osobom wydaje się, że jeśli jeden ze współmałżonków odpowiedzialny jest za rozkład pożycia, np. ze względu na zdradę małżeńską, stoi on na przegranej pozycji w walce o prawo do opieki nad dzieckiem. Jest to nieprawda – rozwód z orzeczeniem winy nie wpływa w jednoznaczny sposób na ustalenie władzy rodzicielskiej. Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim dobro małoletnich. Prawa do opieki nad dzieckiem z pewnością zostaną jednak ograniczone lub odebrane, jeżeli współmałżonkowi udowodni się, że zaniedbywał rodzinę lub stosował wobec niej przemoc. Warto również pamiętać, że orzeczenie o winie lub jego brak w trakcie sprawy o rozwód nie wpływa na alimenty na dzieci. Wysokość świadczenia ustalana jest w każdym przypadku indywidualnie, w zależności od potrzeb małoletnich oraz możliwości finansowych rodzica.

Czy ustanowienie rozdzielności majątkowej może mieć wpływ na alimenty na dzieci?

Tak, sąd uwzględni fakt, że rodzice dysponują oddzielnym majątkiem przy ustalaniu wysokości alimentów na dzieci. Kierując się dobrej niepełnoletnich członków rodziny, weźmie też możliwości finansowe byłych współmałżonków przy przyznawaniu praw do opieki. Prosimy nie zapominać, że rozdzielność majątkowa, także w przypadku zasądzenia rozwodu z orzeczeniem winy, nie wyklucza możliwości dochodzenia alimentów ze względu na pogorszenie się sytuacji materialnej byłego współmałżonka.

Pomocy prawnej w kwestiach związanych z ustalaniem prawa do opieki nad dzieckiem czy rozdzielności majątkowej udziela bydgoski adwokat Aleksander Domek. Reprezentuje on również Klientów w sprawach o rozwód (także z orzeczeniem winy) i separację.