Rozkład pożycia małżeńskiego nie zawsze musi być trwały – może się przecież okazać, że przerwa w związku będzie miała korzystny wpływ na relację pomiędzy małżonkami i ostatecznie przyczyni się do odnowienia więzi. Separacja i rozwód skutkują powstaniem między małżonkami rozdzielności majątkowej i przyczyniają się do ustania praw oraz obowiązków dotyczących m.in. rozstrzygania o istotnych sprawach rodziny czy zaspokajania swoich wzajemnych potrzeb. Pierwsza z tych instytucji nie oznacza jednak zakończenia małżeństwa, gdyż mąż i żona w dowolnym momencie mogą złożyć wniosek o jej zniesienie.

Separacja a mieszkanie razem – czy jeden z małżonków musi się wyprowadzić?

Nie ma takiej konieczności. Mieszkanie razem podczas separacji – podobnie jak po rozwodzie – jest dopuszczone przez prawo. Sąd może dokonać jednak w takiej sytuacji podziału wspólnego lokum w taki sposób, aby np. do korzystania z dwóch dostępnych pokoi uprawniona była jedynie żona, a mąż miał do dyspozycji pozostałe dwa pomieszczenia. Eksmisja zasądzana jest zwykle jedynie w przypadkach, gdy do sądu trafia nie zgodny wniosek o separację, lecz pozew z orzekaniem o winie.

Należy pamiętać, że orzeczenie sądu może zawierać zakazy i nakazy określające zasady korzystania przez małżonków z przysługujących im pomieszczeń w czasie, gdy ciągle zdecydowani są na mieszkanie razem, a separacja jest już ustanowiona.

Obowiązek alimentacyjny – separacja a rozwód

Sytuacja, gdy osoby chcące zrobić sobie przerwę w związku, decydują się na dłuższe mieszkanie razem, należy jednak do rzadkości. Dlatego sąd w zdecydowanej większości spraw zobowiązuje jednego z nich do świadczenia alimentów, o ile oczywiście małżonkowie posiadają małoletnie dzieci. Przy ustalaniu wysokości alimentów nie ma znaczenia, że pomiędzy żoną i mężem ustanowiona jest separacja, a nie rozwód. Sąd weźmie pod uwagę, w jakim stopniu każde z rodziców przyczynia się do wychowania dziecka.

Pomoc prawną w sprawach związanych ze sporządzaniem pozwów i wniosków o separację oraz rozwód można uzyskać w kancelarii adwokackiej A. Domek przy ul. Gdańskiej 117/4 w Bydgoszczy. Oferta kancelarii obejmuje również m.in. reprezentację Klientów w postępowaniu sądowym.