Blog

Jak złożyć pozew o rozwód

Rozkład pożycia Kiedy małżeństwo okazało się nietrafionym wyborem, należy zastanowić się nad tym, co zrobić dalej dokładnie analizując sytuację. Jeśli dojdzie do stwierdzenia, że nastąpił całkowity rozkład pożycia (czyli ustanie wszystkich więzów), wtedy podejmuje się...

czytaj dalej

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Na zawarcie małżeństwa często decydują się młodzi ludzie, nierzadko pochopnie. Starsi natomiast po latach walczą z rozczarowaniem. Z biegiem czasu może okazać się bowiem, że wybór dokonany przed lat nie był trafny z różnych względów. Niedopasowanie charakterów,...

czytaj dalej

Zasiedzenie nieruchomości – co oznacza?

Jedną z form nabycia nieruchomości jest jej zasiedzenie. Oznacza to, że możliwe jest nabycie praw właścicielskich poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. Jak to wygląda w praktyce? Otóż, jeśli przez określony w kodeksie cywilnym czas użytkujemy daną...

czytaj dalej

Zniesienie współwłasności – jak wygląda w praktyce?

Jeśli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, każdy z nich może ubiegać się o zniesienie współwłasności. Niezależnie od tego, czy jest to nieruchomość nabyta wspólnie, pozyskana drogą dziedziczenia czy poprzez podział majątku po rozwodzie. To, jakie kroki...

czytaj dalej

Apelacja – czym jest i kiedy nam przysługuje?

Apelacja jest to podstawowy środek odwoławczy zagwarantowany zarówno przez prawo cywilne, karne, jak i Konstytucję RP. Środek ten można wnieść od nieprawomocnego orzeczenia merytorycznego sądu I instancji. Kiedy przysługuje prawo do apelacji? Prawo do wniesienia...

czytaj dalej

Kiedy można starać się o podwyższenie alimentów?

Przypuśćmy, że na rzecz dziecka zostały zasądzone alimenty przez sąd w pewnej wysokości. Czy jest możliwa podwyższenie tej kwoty? Tak, zgodnie z przepisami w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. "Zmiana...

czytaj dalej

Rozdzielność majątkowa w małżeństwie

Jakie możliwości mają małżonkowie, jeżeli chodzi o uregulowanie swoich spraw majątkowych? Co do zasady w momencie zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że od tej pory prawie wszystko to, co zgromadzą, zarobią ,...

czytaj dalej

Testament – Jak i kiedy go spisać?

Pozostajemy w tematyce prawa spadkowego. Pierwszym skojarzeniem z prawem spadkowym jest testament. Czym jest testament? Testament jest zasadniczo jedynym sposobem rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci w sposób inny niż przewiduje to ustawa. Dla spadkobiercy...

czytaj dalej

Zachowek – czym jest i komu się należy?

Czym jest zachowek? Jakie pełni funkcje? Instytucja zachowku ściśle wiąże się z sytuacją, w której spadkodawca w sporządzonym przez siebie testamencie pominął najbliższą rodzinę, która dziedziczyłaby, gdyby testamentu nie sporządzono. Zachowek to takie uprawnienie,...

czytaj dalej

Kierownik – Czy ma prawo do nadgodzin?

Zgodnie z dyspozycją art. 1514 kodeksu pracy „Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia...

czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy o pracę! Co dalej?

1. Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron:Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron stanowi najmniej konfliktowy sposób ustania stosunku pracy. Dlatego też prawodawca poświęcił temu zagadnieniu najmniej miejsca, pozostawiając jej...

czytaj dalej

Mobbing – jak się przed nim bronić?

Czy pracodawca powinien reagować na mobbing wśród pracowników? Art. 943 § 1 kodeksu pracy stanowi, że pracodawca powinien nie tylko reagować na mobbing, ale jest obowiązany mu przeciwdziałać. W tym celu może używać zarówno środków organizacyjnych, jak i...

czytaj dalej

Skontaktuj się

JEŚLI POTRZEBUJESZ INDYWIDUALNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB JESTEŚ ZAINTERESOWANY DŁUGOTRWAŁĄ WSPÓŁPRACĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZADZWOŃ +48 794 326 888

lub

NAPISZ