Blog

Apelacja – czym jest i kiedy nam przysługuje?

Apelacja jest to podstawowy środek odwoławczy zagwarantowany zarówno przez prawo cywilne, karne, jak i Konstytucję RP. Środek ten można wnieść od nieprawomocnego orzeczenia merytorycznego sądu I instancji. Kiedy przysługuje prawo do apelacji? Prawo do wniesienia...

czytaj dalej

Kiedy można starać się o podwyższenie alimentów?

Przypuśćmy, że na rzecz dziecka zostały zasądzone alimenty przez sąd w pewnej wysokości. Czy jest możliwa podwyższenie tej kwoty? Tak, zgodnie z przepisami w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. "Zmiana...

czytaj dalej

Rozdzielność majątkowa w małżeństwie

Jakie możliwości mają małżonkowie, jeżeli chodzi o uregulowanie swoich spraw majątkowych? Co do zasady w momencie zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że od tej pory prawie wszystko to, co zgromadzą, zarobią ,...

czytaj dalej

Testament – Jak i kiedy go spisać?

Pozostajemy w tematyce prawa spadkowego. Pierwszym skojarzeniem z prawem spadkowym jest testament. Czym jest testament? Testament jest zasadniczo jedynym sposobem rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci w sposób inny niż przewiduje to ustawa. Dla spadkobiercy...

czytaj dalej

Zachowek – czym jest i komu się należy?

Czym jest zachowek? Jakie pełni funkcje? Instytucja zachowku ściśle wiąże się z sytuacją, w której spadkodawca w sporządzonym przez siebie testamencie pominął najbliższą rodzinę, która dziedziczyłaby, gdyby testamentu nie sporządzono. Zachowek to takie uprawnienie,...

czytaj dalej

Kierownik – Czy ma prawo do nadgodzin?

Zgodnie z dyspozycją art. 1514 kodeksu pracy „Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia...

czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy o pracę! Co dalej?

1. Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron:Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron stanowi najmniej konfliktowy sposób ustania stosunku pracy. Dlatego też prawodawca poświęcił temu zagadnieniu najmniej miejsca, pozostawiając jej...

czytaj dalej

Mobbing – jak się przed nim bronić?

Czy pracodawca powinien reagować na mobbing wśród pracowników? Art. 943 § 1 kodeksu pracy stanowi, że pracodawca powinien nie tylko reagować na mobbing, ale jest obowiązany mu przeciwdziałać. W tym celu może używać zarówno środków organizacyjnych, jak i...

czytaj dalej

Skontaktuj się

JEŚLI POTRZEBUJESZ INDYWIDUALNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB JESTEŚ ZAINTERESOWANY DŁUGOTRWAŁĄ WSPÓŁPRACĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZADZWOŃ +48 794 326 888

lub

NAPISZ