O kancelarii

Kancelaria adwokacka udziela wsparcia prawnego zarówno podmiotom gospodarczym, jak i osobom fizycznym. Pomoc ta, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz oczekiwań klienta, może mieć różną formę. To zarówno konsultacje i porady, jak i sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych, umów i innych dokumentów, ale nie tylko. Adwokat reprezentuje również interesy klienta podczas różnego rodzaju negocjacji, a także na każdym etapie postępowania przed sądami oraz organami administracji.

Klienci bydgoskiej kancelarii mogą skorzystać zarówno z jednorazowego wsparcia, jak i stałej obsługi prawnej. Podjęcie wszelkich działań poprzedzone jest konsultacją z adwokatem. Po zapoznaniu się ze sprawą, jak i przedstawioną dokumentacją, prawnik wskaże możliwe rozwiązania sprawy oraz zaproponuje adekwatną do sytuacji formę pomocy.

Usługi prawne w kancelarii adwokackiej Aleksander Domek świadczone są w sprawach z zakresu takich gałęzi prawa jak:

  • prawo karne – sprawy karne oraz karno-skarbowe (w tym obrona w procesie karnym),
  • prawo cywilne – sprawy rozwodowe, postępowania alimentacyjne, postępowanie spadkowe, opiniowanie umów cywilnoprawnych,
  • prawo rodzinne – sprawy o separację, rozwodowe, alimentacyjne, o władzę rodzicielską, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,
  • prawo pracy – przygotowywanie firmowych dokumentów, sporządzanie pozwów o odszkodowanie m.in. z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę, mobbingu,
  • prawo handlowe – pomoc prawna przy zakładaniu, jak i likwidowaniu działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe, postępowania przed KRS,
  • prawo administracyjne – reprezentowania w postępowaniach administracyjnych, sporządzanie wniosków i zażaleń do organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

Zapewniamy również stałą obsługę prawną firm.

Mecenas Aleksander Domek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończył z wyróżnieniem w 2007 roku. Po zakończonej sukcesem aplikacji, uzyskał wpis na listę adwokatów. W trakcie odbywania aplikacji został finalistą ogólnopolskiego konkursu krasomówczego organizowanego przez Naczelną Radę Adwokacką. Obecnie jest członkiem Bydgoskiej Izby Adwokackiej i prowadzi Kancelarię w Bydgoszczy.

Mecenas Domek podejmuje się prowadzenia spraw związanych z prawem karnym i prawem wykroczeń. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszą się również sprawy z zakresu prawa pracy. W ramach prowadzonej praktyki zawodowej adwokat Domek dużą uwagę poświęca sprawom z zakresu prawa rodzinnego, w tym sprawom rozwodowym. Kancelaria prowadzi ponadto sprawy o charakterze cywilnym (w tym spadkowe) i handlowym. Swoje usługi świadczy zarówno na rzecz Klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.

Skontaktuj się

JEŚLI POTRZEBUJESZ INDYWIDUALNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB JESTEŚ ZAINTERESOWANY DŁUGOTRWAŁĄ WSPÓŁPRACĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZADZWOŃ +48 794 326 888

lub

NAPISZ