Obsługa prawna firm

Założenie, jak i prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej wymaga znajomości aktualnych regulacji prawnych. Przepisy często się zmieniają i nie wystarczy ich bieżące śledzenie. Konieczna jest również ich interpretacja w odniesieniu do rodzaju prowadzonej działalności. Dlatego, by uniknąć konsekwencji wynikających z nieznajomości obowiązujących regulacji, zaleca się powierzenie obsługi prawnej kancelarii.

W tym zakresie zapewniamy zarówno jednorazowe wsparcie przy konkretnej sprawie, jak i stałe wsparcie prawne we wszystkich sprawach związanych z bieżącą działalnością.

Usługi prawne dla firm:

  • doradztwo prawne,
  • informowanie o zmianach w obowiązujących przepisach i ich konsekwencjach dla działalności klienta,
  • opiniowanie umów i kontraktów (pod kątem interesu klienta oraz zgodności z aktualnym stanem prawnym),
  • sporządzanie dokumentacji (regulaminy wewnętrzne firmy, statuty, uchwały, umowy, itp.),
  • negocjowanie treści kontraktów handlowych,
  • reprezentowanie interesów klienta przed sądem, urzędami i innymi instytucjami + przygotowanie dokumentacji procesowej,
  • doradztwo podatkowe,
  • pomoc przy zakładaniu/przekształcaniu/likwidacji spółek prawa handlowego,
  • prowadzenie sporów w zakresie odpowiedzialności,
  • prowadzenie postępowań przed KRS.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie kancelarii również w sprawach z zakresu prawa pracy. Reprezentujemy klientów w sporach pracowniczych związanych między innymi z pozwami o odszkodowanie tytułem nieprawidłowego rozwiązania umowy o pracę bądź mobbingu, o przywrócenie do pracy i innych.

Z zakresu prawa administracyjnego natomiast podmioty gospodarcze mogą liczyć na wsparcie w postaci reprezentowania ich interesów w postępowaniach administracyjnych, a także sporządzania odwołań i zażaleń od decyzji organów administracyjnych każdej instancji.

Usługa obsługi prawnej skierowana jest zarówno do dużych, średnich, jak i małych przedsiębiorstw, a także do jednoosobowych działalności. Zakres usług ustalany jest indywidualnie na początku współpracy w oparciu o wielkość przedsiębiorstwa, specyfikę branży, a także oczekiwania klienta.

Skontaktuj się

JEŚLI POTRZEBUJESZ INDYWIDUALNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB JESTEŚ ZAINTERESOWANY DŁUGOTRWAŁĄ WSPÓŁPRACĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZADZWOŃ +48 794 326 888

lub

NAPISZ