Prawo cywilne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie sporządzania oraz opiniowania wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych oraz kontraktów handlowych. W ramach pomocy prawnej z tej dziedziny oferuje bieżące doradztwo związane z prawidłowym konstruowaniem umów, negocjowanie treści kontraktów, ich opiniowanie. Z zakresie prawa cywilnego Kancelaria zajmuje się również:

  • dochodzeniem roszczeń (windykacja należności) od etapu przed wytoczeniem powództwa do postępowania egzekucyjnego;
  • pomocą prawną z zakresie szeroko rozumianego prawa pracy (sporządzanie i opiniowanie dokumentów ze stosunku pracy; reprezentacja zarówno pracodawców jak i pracowników w przedsądowych postępowaniach pojednawczych oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji (w tym – m.in. w procesach związanych z dochodzeniem przez pracowników odszkodowania w tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, dochodzenia roszczeń od pracowników związanych z ich odpowiedzialnością za wyrządzoną na rzecz pracodawcy szkodę, audyt prawny dokumentacji związanej z zawieranymi przez pracodawcę umowami o pracę);
  • dochodzenie roszczeń z zakresu prawa ubezpieczeń oraz ubezpieczeń społecznych;
  • pomocą w zakresie prawa konkurencji (obronę przedsiębiorców w sprawach o naruszenie przepisów prawa konkurencji, doradztwo w zakresie porozumień handlowych pomiędzy producentami i dystrybutorami związane z przestrzeganiem prawa konkurencji, doradztwo w zakresie wdrażania procedur reklamacyjnych dotyczących umów z konsumentami);
  • pomocą w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego (sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, obsługa postępowania upadłościowego i naprawczego);
  • reprezentacja klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, separacje, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, alimenty, podział majątku wspólnego, zaspokojenie potrzeb rodziny, umowy dotyczące rozdzielności majątkowej);
  • pomocą w zakresie prawa spadkowego (stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zabezpieczenia spadku).

Skontaktuj się

JEŚLI POTRZEBUJESZ INDYWIDUALNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB JESTEŚ ZAINTERESOWANY DŁUGOTRWAŁĄ WSPÓŁPRACĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZADZWOŃ +48 794 326 888

lub

NAPISZ