Prawo karne

Kancelaria adwokat Aleksandry Domek w Bydgoszczy podejmuje się pomocy w sprawach karnych. Wsparcie obejmuje porady prawne, przygotowywanie opinii, sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, a także reprezentowanie Klienta przed sądami różnych instancji. Zajmujemy się reprezentowanie Klientów również w ciężkich sytuacjach takich jak zatrzymanie czy tymczasowy areszt. Kancelaria zapewnia obronę klienta indywidualnego w procesie karnym.

Udzielamy nie tylko pomocy osobom prywatnym w sprawach karnych, ale także podejmujemy się reprezentowania klientów biznesowych w postępowaniu karno-gospodarczym. W tym zakresie wspieramy poprzez między innymi przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania karnego wobec nieuczciwych partnerów. Ponadto pomagamy wyciągnąć konsekwencje na rzecz klientów biznesowych w sprawach dotyczących naruszenia tajemnicy ich przedsiębiorstwa przez pracowników.

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego – materialnego, procesowego i wykonawczego oraz prawa wykroczeń. Oferujemy usługi prawne:

  • na etapie postępowania przygotowawczego;
  • reprezentowanie Klienta przed Sądem oraz sądowego jak również;
  • występowanie w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego;
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności;
  • zamianę form kary lub środków karnych;
  • odroczenie lub zawieszenie wykonania kary;
  • mediację.

Współpracujemy z klientami indywidualnymi i biznesowymi na terenie Bydgoszczy i okolic, ale udzielamy pomocy także przedsiębiorcom z innych regionów kraju.

Jakie sprawy obsługuje adwokat do spraw karnych A. Domek?

Kancelaria specjalizuje się zarówno w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, jak i tych związanych z jazdą pod wpływem środków odurzających, kradzieżą własności materialnej i niematerialnej czy posiadaniem narkotyków. Adwokat od prawa karnego reprezentuje przed organami sądowymi m.in. osoby oskarżone o fałszowanie dokumentów, analizuje zasadność wydania europejskiego nakazu zatrzymania i weryfikuje materiał dowodowy zgromadzony w ramach konkretnego postępowania.

W dalszej kolejności adwokat do spraw karnych oferuje pomoc prawną dla osób podejrzanych, zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych. Po zapoznaniu ze sprawą przygotowuje linię obrony, sporządza pisma procesowe i udziela klientowi wsparcia pod kątem merytorycznym.

Nie można również zapominać, że z konsultacji mogą skorzystać także osoby pokrzywdzone – takie, które doznały np. uszczerbku na zdrowiu w wyniku pobicia. Adwokat znający prawo karne analizuje wówczas zasadność roszczeń i podejmuje, po otrzymaniu pełnomocnictwa procesowego, czynności w toku postępowania.

Skontaktuj się

JEŚLI POTRZEBUJESZ INDYWIDUALNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB JESTEŚ ZAINTERESOWANY DŁUGOTRWAŁĄ WSPÓŁPRACĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZADZWOŃ +48 794 326 888

lub

NAPISZ