Kierownik – Czy ma prawo do nadgodzin?

Kierownik – Czy ma prawo do nadgodzin?

Zgodnie z dyspozycją art. 1514 kodeksu pracy „Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku...