Porozumienie stron czy orzekanie o winie – jakie są różnice?

Porozumienie stron czy orzekanie o winie – jakie są różnice?

Chociaż w legislacyjnej terminologii nie występuje pojęcie „rozwodu za porozumieniem stron”, to jednak taką formę zakończenia związku małżeńskiego, której towarzyszy brak orzekania o winie jednego z partnerów, zwykło się nazywać właśnie „porozumieniem”. Jednak przed...