Mobbing – jak się przed nim bronić?

Mobbing – jak się przed nim bronić?

Czy pracodawca powinien reagować na mobbing wśród pracowników? Art. 943 § 1 kodeksu pracy stanowi, że pracodawca powinien nie tylko reagować na mobbing, ale jest obowiązany mu przeciwdziałać. W tym celu może używać zarówno środków organizacyjnych, jak i perswazyjnych....