Wypowiedzenie umowy o pracę! Co dalej?

Wypowiedzenie umowy o pracę! Co dalej?

1. Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron:Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron stanowi najmniej konfliktowy sposób ustania stosunku pracy. Dlatego też prawodawca poświęcił temu zagadnieniu najmniej miejsca, pozostawiając jej regulację w gestii...