Prawo rodzinne

Małżonkiem można być przez jakiś czas, rodzicem jest się przez całe życie.

Podejmując się obsługi prawnej obejmującej prowadzenie sprawy rozwodowej oraz reprezentowanie Klienta w jej toku, adwokat z bydgoskiej Kancelarii Prawnej jest w stanie m.in.udzielić konsultacji prawnej, przygotować odpowiednią dokumentację (pozew, odpowiedź na pozew, pisma procesowe w toku postępowania, wnioski o zabezpieczenie), jak również zająć się kompleksowo prowadzeniem sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Adwokat do spraw rodzinnych

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, zwłaszcza rozwodowe, należą do tej kategorii spraw, w których nie wystarczy sama znajomość norm prawnych i aktualnego orzecznictwa sądowego. Sprawy te wymagają od adwokata szczególnego, indywidualnego podejścia do klienta i problemów z jakimi ten musi się zmierzyć. Sprawy te budzą różnego rodzaju silne emocje, które to częstokroć nie pozwalają na obiektywną ocenę sytuacji i prawidłowe działanie.

Pozostawienie czynności procesowych w rękach prawnika zapewni Państwu właściwe i profesjonalne prowadzenie sprawy – również wtedy, kiedy rozwodom towarzyszy konieczność ustalenia opieki nad dziećmi, alimentów lub rozstrzygnięcia kwestii majątkowych małżonków. W sytuacji gdy w sprawie rozwodowej pozostają do rozstrzygnięcia kwestie związane z dziećmi stron, naczelna zasadą działania naszej kancelarii jest dewiza, iż małżonkiem można być przez jakiś czas, rodzicem jest się przez całe życie.

Nasza Kancelaria podejmuję się prowadzenia spraw:

  • o rozwód, zarówno z orzekaniem o winie, jaki i zaniechaniem orzekania o winie;
  • negocjacji przedsądowych między małżonkami dotyczących konsekwencji prawnych rozwodu, zwłaszcza ustalenia wysokości alimentów oraz uregulowania kontaktów z dziećmi;
  • o separację;
  • o roszczenia alimentacyjne (alimenty na rzecz małoletniego, pełnoletniego, zabezpieczenie alimentów w trakcie procesu, alimenty na rzecz małżonka, zaspokojenie potrzeb rodziny);
  • związanych z uregulowaniem kontaktów z dzieckiem;
  • o władzę rodzicielską (pozbawienie, ograniczenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej);
  • o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka;
  • o podział majątku dorobkowego małżonków;
  • o opiekę i kuratelę.

Skontaktuj się

JEŚLI POTRZEBUJESZ INDYWIDUALNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB JESTEŚ ZAINTERESOWANY DŁUGOTRWAŁĄ WSPÓŁPRACĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZADZWOŃ +48 794 326 888

lub

NAPISZ