Prawo rodzinne

Małżonkiem można być przez jakiś czas, rodzicem jest się przez całe życie.

Podejmując się obsługi prawnej obejmującej prowadzenie sprawy rozwodowej oraz reprezentowanie Klienta w jej toku, adwokat z bydgoskiej Kancelarii Prawnej jest w stanie m.in.udzielić konsultacji prawnej, przygotować odpowiednią dokumentację (pozew, odpowiedź na pozew, pisma procesowe w toku postępowania, wnioski o zabezpieczenie), jak również zająć się kompleksowo prowadzeniem sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Adwokat do spraw rodzinnych

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, zwłaszcza rozwodowe, należą do tej kategorii spraw, w których nie wystarczy sama znajomość norm prawnych i aktualnego orzecznictwa sądowego. Sprawy te wymagają od adwokata szczególnego, indywidualnego podejścia do klienta i problemów z jakimi ten musi się zmierzyć. Sprawy te budzą różnego rodzaju silne emocje, które to częstokroć nie pozwalają na obiektywną ocenę sytuacji i prawidłowe działanie.

Pozostawienie czynności procesowych w rękach prawnika zapewni Państwu właściwe i profesjonalne prowadzenie sprawy – również wtedy, kiedy rozwodom towarzyszy konieczność ustalenia opieki nad dziećmi, alimentów lub rozstrzygnięcia kwestii majątkowych małżonków. W sytuacji gdy w sprawie rozwodowej pozostają do rozstrzygnięcia kwestie związane z dziećmi stron, naczelna zasadą działania naszej kancelarii jest dewiza, iż małżonkiem można być przez jakiś czas, rodzicem jest się przez całe życie.

Nasza Kancelaria podejmuję się prowadzenia spraw:

  • o rozwód, zarówno z orzekaniem o winie, jaki i zaniechaniem orzekania o winie;
  • negocjacji przedsądowych między małżonkami dotyczących konsekwencji prawnych rozwodu, zwłaszcza ustalenia wysokości alimentów oraz uregulowania kontaktów z dziećmi;
  • o separację;
  • o roszczenia alimentacyjne (alimenty na rzecz małoletniego, pełnoletniego, zabezpieczenie alimentów w trakcie procesu, alimenty na rzecz małżonka, zaspokojenie potrzeb rodziny);
  • związanych z uregulowaniem kontaktów z dzieckiem;
  • o władzę rodzicielską (pozbawienie, ograniczenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej);
  • o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka;
  • o podział majątku dorobkowego małżonków;
  • o opiekę i kuratelę.

Sprawy rodzinne związane z podziałem majątku, ustaleniem wysokości świadczeń alimentacyjnych, weryfikacją ojcostwa czy uregulowaniem władzy rodzicielskiej należą do procesów szczególnie obciążających psychicznie. Pomocne może
okazać się wówczas wsparcie ze strony prawnika. Warto pamiętać, że polega ono nie tylko na sporządzaniu pism procesowych i wniosków. Adwokat reprezentuje również Klientów przed organami administracyjnymi i sądowymi oraz zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie polubownego rozstrzygania sporów.

Aleksander Domek, adwokat rodzinny z Bydgoszczy, może Państwu doradzić m.in. w przygotowaniu rodzicielskiego planu wychowawczego, określającego z kim dziecko zamieszka po rozwodzie i w jaki sposób podejmowane będą decyzje istotne np. dla leczenia syna lub córki. Prawnik specjalizujący się w sprawach rodzinnych weryfikuje ponadto możliwości odzyskania pełni praw rodzicielskich przez osoby, którym zostały one ograniczone lub odebrane.

Aby skorzystać z indywidualnej pomocy prawnej ze strony adwokata, można wypełnić poniższy formularz kontaktowy lub zadzwonić pod podany numer telefonu.

Skontaktuj się

JEŚLI POTRZEBUJESZ INDYWIDUALNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB JESTEŚ ZAINTERESOWANY DŁUGOTRWAŁĄ WSPÓŁPRACĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZADZWOŃ +48 794 326 888

lub

NAPISZ