Prawo pracy

Ogół norm prawnych regulujących zarówno stosunki pracy, jak i inne wynikające z nich stosunki znajdziemy w kodeksie pracy. Jest to najważniejszy akt prawny regulujący prawa i obowiązki podmiotów stosunku pracy (oprócz niego kwestie te regulują również poszczególne ustawy i akty, a także wewnętrzne regulaminy i statuty).

Podstawą obowiązującego w Polsce prawa pracy są zasady wynikające bezpośrednio z kodeksu, tj.:

 • prawo do podjęcia pracy dla każdego,
 • swoboda w nawiązywaniu stosunków pracy,
 • prawo do równego traktowania, zakaz dyskryminacji,
 • prawo do godziwego wynagrodzenia,
 • prawo do tworzenia organizacji zawodowych,
 • poszanowanie godności oraz dóbr osobistych pracownika,
 • prawo do wypoczynku,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ułatwianie pracowników podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • zapewnienie ochrony uprawnień pracowniczych,
 • zaspokojenie potrzeb bytowych, socjalnych, kulturalnych pracowników przez pracodawcę (w miarę możliwości)

i inne definiowane przez kodeks pracy, jak i Konstytucję RP.

Należy pamiętać, że brak znajomości prawa pracy nie zwalnia z odpowiedzialności za ich łamanie. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów warto zgłosić się po poradę do adwokata bądź też Państwowej Inspekcji Pracy.

Na gruncie prawa pracy dochodzi często do spraw spornych, które mają swój finał na sali sądowej. Nasza kancelaria reprezentuje w sporach sądowych zarówno pracowników, jak i pracodawców. Adwokat podejmuje się spraw dotyczących między innymi:

 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • przywrócenia do pracy,
 • zwolnień grupowych i indywidualnych,
 • mobbingu, ochrony dóbr osobistych, dyskryminacji w zatrudnieniu,
 • relacji ze związkami zawodowymi.

Nie tylko reprezentujemy klientów w postępowaniu sądowym, jak i przedsądowym, ale też służymy poradą prawną, a także pomocą przy konstruowaniu oraz analizie umów o pracę.

Skontaktuj się

JEŚLI POTRZEBUJESZ INDYWIDUALNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB JESTEŚ ZAINTERESOWANY DŁUGOTRWAŁĄ WSPÓŁPRACĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZADZWOŃ +48 794 326 888

lub

NAPISZ