Prawo handlowe

Stosunki pomiędzy przedsiębiorcami, wewnętrzne relacje spółek oraz stosunki pomiędzy spółkami a podmiotami zewnętrznymi reguluje prawo handlowe. Jego źródłem jest wiele aktów prawnych, m.in.: Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, Prawo upadłościowe, Prawo przedsiębiorców, Prawo wekslowe, Prawo czekowe, Prawo restrukturyzacyjne i nie tylko. To również szereg ustaw, a także rozporządzeń (także UE).

Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie prawa handlowego:
  • zakładanie, przekształcanie i łączenie spółek prawa handlowego (doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowanie umowy spółek, dokumentów wewnątrzkorporacyjnych, wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego),
  • prowadzenie postępowań przed KRS;
  • transakcje kapitałowe obejmujące sprzedaż udziałów lub akcji (w tym transakcji fuzji i przejęć – związanych z nabywaniem akcji, udziałów lub majątku innych podmiotów);
  • doradztwo i prowadzenie sporów w zakresie odpowiedzialności członków zarządu oraz w sporach między wspólnikami (akcjonariuszami);
  • reprezentacja klientów w procesach o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności;
  • likwidacja spółek prawa handlowego;
  • bieżące doradztwo korporacyjne.

Klienci kancelarii adwokackiej mogą liczyć na wsparcie prawne zarówno w formie porady, opiniowania umów i kontraktów, sporządzenia wniosków i odpowiedniej dokumentacji, ale nie tylko. Reprezentujemy również interesy klientów w postępowaniu sądowym oraz przed odpowiednimi organami i urzędami, bierzemy również udział w negocjacjach. Usługi świadczymy nie tylko w formie jednorazowego wsparcia w danej sprawie, ale również w ramach stałej współpracy. Wsparcie prawne oferujemy na każdym etapie prowadzenia działalności – zarówno podczas zakładania spółek handlowych, ich likwidacji/przekształcania, a także podczas ich bieżącej działalności.

Współpracujemy z klientami indywidualnymi i biznesowymi na terenie Bydgoszczy i okolic, ale udzielamy pomocy także przedsiębiorcom z innych regionów kraju.

Skontaktuj się

JEŚLI POTRZEBUJESZ INDYWIDUALNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB JESTEŚ ZAINTERESOWANY DŁUGOTRWAŁĄ WSPÓŁPRACĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZADZWOŃ +48 794 326 888

lub

NAPISZ