W jakich sytuacjach możliwe jest reprezentowanie klienta przed sądem?

W jakich sytuacjach możliwe jest reprezentowanie klienta przed sądem?

Dla osób, które na co dzień nie mają kontaktu z proceduralną i formalna stroną prawa najkorzystniejszym rozwiązaniem, w sytuacjach, w których muszą się zmierzyć z organem sądowniczym, jest skorzystanie z zastępstwa procesowego? Pod tą nazwą kryje się cały szereg...
Porozumienie stron czy orzekanie o winie – jakie są różnice?

Porozumienie stron czy orzekanie o winie – jakie są różnice?

Chociaż w legislacyjnej terminologii nie występuje pojęcie „rozwodu za porozumieniem stron”, to jednak taką formę zakończenia związku małżeńskiego, której towarzyszy brak orzekania o winie jednego z partnerów, zwykło się nazywać właśnie „porozumieniem”. Jednak przed...